Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Home Forbruger tips

Varme Tips


1. Stuetemperaturen bør ikke overstige 21oC - hver ekstra streg giver 5-6% større varmeudgift. I mindre benyttede rum er 15oC nok. Om natten og under bortrejse kan det være fornuftigt at skrue lidt ned for varmen.
 
2. Åbn aldrig kun én radiator for fuld varme, hvis der er flere radiatorer i rummet. Det er mere økonomisk at åbne alle radiatorer for svag varme - også selv om en enkelt let kunne klare behovet.
 
3. En radiator bør aldrig tildækkes eller afskærmes. Gardiner og større møbler bør derfor ikke skærme for radiatoren. Hæng ikke tøj til tørre direkte på radiatoren.
 
4. Luft ud dagligt. Det giver et bedre indeklima. Bedst er det med gennemtræk og minimum 2-3 minutter. Husk at lukke for termostaten imens. Åbentstående eller utætte vinduer i opvarmede rum giver et unødvendigt højt varmeforbrug.
 
5. Temperaturen på det varme brugsvand bør ikke overstige 50oC . Ved en højere temperatur opstår der risiko for for kalkdannelser i varmtvandssystemet og dermed tilstening af varmtvandsbeholderen. Det øger varmeudgiften. Husk også at brusebad er billigere end karbad.
 
6. Rigtig isolering sparer på varmeforbruget. Sørg derfor for, at varmvandsrør, ydermure og lofter er godt isoleret. Vælg termoruder eller dobbeltruder Hvis du har enkeltglasvinduer bør du sætte forsatsvinduer op i de kolde måneder. Check også at døre og vinduer er helt tætte.
 
7. Hvad du gør har stor betydning for størrelsen af din varmeregning. Kontrollér dit forbrug regelmæssigt ved at aflæse måleren - benyt aflæsningsbog.
 
NB. En rislende lyd i rør og radiator kan skyldes en utæthed eller luft. Luften fjernes ved at 'lufte' radiatorerne ud - man åbner luftskruen på radiatoren lidt. Hold en klud under for eventuelle dryp.

 

 
Kort nyt

Husk løbende af følge dit varmeforbrug så du ikke bliver overrasket når regningen kommer.

Hvem er online
Vi har 3 gæster online