Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Home Gårdens næringsstofkredsløb

Gårdens næringsstofkredsløb

Kornet på Ellehavegaard bliver blandt andet til foder til gårdens slagtesvin. Marken kornet gror på bliver gødet med gylle fra slagtesvineproduktionen. Kornet optager CO2 fra luften og når halmen bliver anvendt i gårdens fjernvarmeværk får landsbyen miljøvenlig varme uden brug af fossile brændstoffer. Asken fra halmen føres tilbage til marken og sammen med nedpløjning af stubbe og dyrkning af efterafgrøder indgår den i gårdens naturlige næringsstofkredsløb, som sikrer en god jord med mindst mulig miljøbelastning.

Kilder: Peter Palle, Ellehavegaard og Ellehavegaard Energy I/S, Danmarks statistik, Nordic Sugar. Foto: Afgrøder og ejendom DLS Planteavl.

 
Kort nyt

Husk løbende af følge dit varmeforbrug så du ikke bliver overrasket når regningen kommer.

Hvem er online
Vi har 1 gæst online