Ellehavegård

Ellehavegaard er et moderne landbrug med flere funktioner.

Varmeudgiften vil være uændret i 2022 på 360 kr. pr. MWh excl. moms, arealafgiften kr. til 28,- kr excl. moms for areal op til og med 130 m2, se mere under takstblad.

Ellehavegaards samlede bedrift består af 440 ha + 35 ha forpagtet jord. Der dyrkes almindelige afgrøder som foderhvede, maltbyg, vinterraps, græsfrø og sukkerroer. Desuden har vi en produktion af 9.000 slagtesvin om året, som leveres til Danish Crown, Ringsted. Der er ansat 1 medarbejder.

Se videoen forår på Ellehavegaard

En del af gårdens arealer, som ligger mellem Hannenovskoven og Horreby Lyng er udlagt som naturskønne vandrespor i samarbejde med Guldborgsund kommune, Falsters Hjerte og andre lodsejerre. Du kan læse mere i folderen Spor i Falsters Hjerte.

I 1995 blev bedriften udvidet med landsbyvarmeværket Ellehavegaard Energy I/S, som leverer miljøvenlig varme til Horreby. Varmeværket anvender gårdens halm og indsamler og opkøber halm fra andre landmænd.

Landbruget og varmeværket giver lokale arbejdspladser og er med deres aktiviteter med til at øge sammenhold og fællesskab i Horreby og omegn.