Varmeforsyningsprocessen

Ellehavegaard benytter en 24 fods Case axial-flow mejetærsker, en såkaldt rotormaskine, der findeler halmen, så den er nemere at anvende i varmeværket.

Foruden ca. 1.000 tons halm fra Ellehavegaard, købes der 1.000 tons i Horrebys Omegn. Ellehavegaard leverer halm til Horbelev Varmeværk og Dong Energy.

Hjemkørsel af halmen sker med en halmvogn, der kan laste 20 baller (ca. 11 tons).

Halmen bliver snittet og via snegl sendt ind i Halmkedlen. Halmkedlen er på 1MW i effekt og der er backup fra et 0,7 MW oliefyr som reserve ved driftsstop og service af halmkedlen.